Monday, 24 February 2014

Daily Korean 9


질투하다
być zazdrosnym

예: 제 친구가 복권에 당첨되서 질투해요.
Przykład: Jestem zazdrosna, ponieważ mój przyjaciel wygrał na loterii.

No comments:

Post a Comment