Wednesday, 26 February 2014

Daily Korean 10


잊다
zapomnieć

예: 요즘 많이 바쁘기는 하지만 당신에 생일이 안 잊었어요.
Przykład: Wprawdzie ostatnio jestem bardzo zajęta, ale nie zapomniałam o Twoich urodzinach.

No comments:

Post a Comment