Monday, 2 June 2014

Daily Korean 14

발표하다
wygłaszać referat, mieć odczyt
prezentować
ogłaszać
예: 그는 발표하는 것을 싫어할걸요.
Przykład: On chyba nie lubi wygłaszania referetów.