Monday, 17 February 2014

Daily Korean 2

Czas na drugie słowo~~!^^맡다
zająć się czymś, wziąć coś na siebie, 
podjąć się czegoś, zobowiązać się do zrobienia czegoś
LUB
wąchać

예 1: 이번 일을 맡고 싶은데 내일 다른 나라에 출장에 가야 해요.
Przykład 1: Chciałabym zająć się tą pracą/sprawą, ale jutro muszę wyjechać w podróż służbową do innego kraju.

예 2: 나는 남자친구에게 받은 꽃 냄새를 맡는 것을 좋아해요.
Przykład 2: Lubię wąchać kwiaty, które dostałam od mojego chłopaka.

No comments:

Post a Comment