Sunday, 23 February 2014

Daily Korean 6


마음에 들다
podobać się

예: 나는 크라쿠프 가을이 제일 마음에 들어요.
Przykład: Kraków najbardziej podoba mi się jesienią.

No comments:

Post a Comment