Sunday, 16 February 2014

Daily Korean 1

Czas na dział językowy. Mam nadzieję, że będzie pomocny dla osób uczących się koreańskiego:) Daily Korean, czyli codziennie nowe słówko wraz z przykładowym zdaniem:) No to zaczynamy!!:)


놀랍다
być zadziwiającym, zaskakującym

예: 어제 놀라운 소식을 들었어요! 다음 달에 제 친한 친구가 결혼할 거예요.
Przykład: Wczoraj usłyszałam zaskakującą wiadomość. W przyszłym miesiącu moja najbliższa przyjaciółka bierze ślub.

No comments:

Post a Comment