Friday, 15 August 2014

Daily Korean 23


군대를 전역하다/마치다
군복무를 마치다/끝내다
wyjść z wojska
skończyć służbę wojskową

예: 오늘 남자친구가 군대를 전역해서 당신은 제가 얼마나 많이 행복하고 기쁜지 모를 거예요.
Przykład: Nawet nie wiesz jak bardzo jestem szczęśliwa i cieszę się, że mój chłopak skończył dzisiaj służbę wojskową/wyszedł z wojska.

No comments:

Post a Comment