Monday, 4 August 2014

Daily Korean 16

익숙하다
być przyzwyczajonym, obeznanym
 
예: 그는 벌써 삼년 이상 한국에서 살아기때문에 한국에 매운 음식에 익숙합니다.
Przykład: Przez to, że mieszka w Korei już ponad 3 lata, przyzwyczaił się do ostrego jedzenia.

No comments:

Post a Comment