Friday, 8 August 2014

Daily Korean 19

가져가다
zabrać/wziąć ze sobą
 
예: 오늘 날씨가 좋았어야 되는데, 갑자기 흐려져서 저는 우산을 가져갈까 말까 합니다.
Przykład: Dzisiaj miała być ładna pogoda, ale nagle się zachmurzyło, więc waham się czy wziąć parasolkę.

No comments:

Post a Comment