Tuesday, 5 August 2014

Daily Korean 17

쌀쌀하다
być chłodnym
 
예: 오늘 날씨가 쌀쌀하니까 옷을 든든히 입으세요.
Przykład: Dzisiaj będzie chłodno, więc ubierz się ciepło.

No comments:

Post a Comment