Sunday, 3 August 2014

Daily Korean 15

날씬하다
być szczupłym
 
예: 친구가 날씬해지기 위해서 야채를 많이 먹고 운동을 자주 한다고 했어요.
Przykład: Koleżanka powiedziała, że żeby wyszczupleć je dużo warzyw i często ćwiczy.

No comments:

Post a Comment